|
|
|
|
|
|
|
 
 
 
 
 
 
พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "กราบครุปูจาสรวงสาอาจารย์เจ้า"
03.07.2551, 09.00 น., ลานสักหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว
 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"กราบครุปูจาสรวงสาอาจารย์เจ้า" (ART GURU OFFERING CEREMONY)
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ลานสักหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Proudly present
ART GURU OFFERING CEREMONY
By the student of Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
On Thursday 3 July 2008 At 9.00 – 12.00 hrs.
At Teak Park (Sala Thum), Chiang Mai University
Huay Kaw Rd. Muang, Chiangmai
FREE ADMISSION

การพิธีไหว้ครูในแบบล้านนาโบราณของคณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีและถือเป็นประเพณีที่สำคัญ โดยคณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานศิลปะและการอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาไทย พิธีไหว้ครูก็ถือเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาให้ความสำคัญเพราะเป็นประเพณีการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ ภายในงานพบกับประเพณีการไหว้ครูแบบโบราณ ประกอบด้วยริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ครู โดยนักศึกษา 5 สาขาวิชาคือสาขาวิชาศิลปะไทย สาขาประติมากรรม สาขาจิตรกรรม สาขาภาพพิมพ์และสาขาการออกแบบ ที่แสดงถึงการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีขบวนแห่เสลี่ยงหลวงนางแก้ว การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง พร้อมนางรำในเครื่องแต่งกายที่สวยงามตระการตามการแต่งกายที่สวยงาม พร้อมทั้งชมพิธีฮ้องขวัญและผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นการไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ที่ได้ปฏิบัติยึดถือกันมาตั้งแต่รุ่นแรก จนถึงรุ่นปัจจุบัน

พิธีไหว้ครูในแบบล้านนาโบราณของคณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีและถือเป็นประเพณีที่สำคัญ เพราะคณะวิจิตรศิลป์ได้ก่อตั้งขึ้นมาภายใต้อุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ว่า จะเป็นผู้นำทางด้านงานศิลปะและการอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาไทยเอาไว้ พิธีไหว้ครูก็ถือเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาให้ความสำคัญเพราะเป็นประเพณีการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะความเป็นครูในเชิงช่างและทางศิลปะนั้นจะถือว่าสำคัญยิ่ง ซึ่งนักเรียนหรือลูกศิษย์ลูกหาทุกคนพึงต้องปฏิบัติ ดังนั้นคณะวิจิตรศิลป์จึงได้ถือเอาว่า ก่อนเริ่มการศึกษาทางศิลปะควรจะมีพิธีการเคารพกราบไหว้บวงสรวงครูบาอาจารย์ทั้งในปัจจุบันและในธรรมชาติ ตลอดจนเทพาอารักษ์ตามความเชื่อทั้งของชาวพุทธและชาวฮินดูเราต่างก็ถือเป็นครูแทบทั้งสิ้น ซึ่งเป็นครูนี้มีผลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเหล่าศิลปินทั่วไปในล้านนา อีกประการจะได้เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามหรือการรู้จักเคารพครูบาอาจารย์ตามแบบวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาน้องใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีการจะเริ่มตั้งแต่ วันก่อนเริ่มงานจริงเราเรียกว่าวันแต่งดา หมายถึงวันตระเตรียมข้าวของสำหรับการเซ่นไหว้ครูอาจารย์ตามแบบประเพณีล้านนา ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเซ่นไหว้ครู 5 สาขาวิชาคือสาขาวิชาศิลปะไทย สาขาประติมากรรม สาขาจิตรกรรม สาขาภาพพิมพ์และสาขาการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเซ่นไหว้สำคัญที่แสดงถึงการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่นักศึกษาทางศิลปะพึงปฏิบัติ คือขันเทวดาอันประกอบไปด้วย หัวหมู ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน หมากเมี่ยงผลไม้ ตลอดจนดอกไม้หอมที่ประดับประดาอย่างงดงาม และในวันแต่งดาเดียวกันนี้ทางนักศึกษาได้จัดพิธีสำคัญ คือพิธีเลือกตัวแทนนักศึกษาหญิงเพื่อที่จะอัญเชิญขันบายศรีและสิ่งมงคลเข้าสู่พิธีการไหว้ครูและเรียกขวัญนักศึกษาน้องใหม่ ก็คือการเลือกนางแก้ว

นางแก้วตามคัมภีร์ภาคเหนือโบราณหมายถึง นางอิตถีรัตนะ คือนางผู้วิเศษที่มีความเพียบพร้อมดีงาม เป็นนางแก้วของจักรพรรดิ และหากออกเรือนแล้วจะกลายเป็นแม่ศรีเรือนที่ทรงค่าที่สุดของชายซึ่งมักจะเรียกว่า "เมียนางช้างแก้ว" นอกจากนางแก้วจะเป็นผู้เชิญขันบายศรีขึ้นบนเสลี่ยงหลวงอันงดงามแล้วระหว่างทางที่ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ และนางแก้วผ่านคือสันเขื่อนอ่างแก้วขบวนจะหยุดพัก ให้นางแก้วได้ลงจากเสลี่ยงเพื่อตักน้ำอันเป็นมงคลจากอ่างแก้วคือพิธีรับน้ำ

"สุคนธศรี สินธุธารา สุเทพาธาตุ" หมายถึงน้ำที่หลั่งไหลมาจากยอดดอยอันศักดิสิทธิ์ของชาวเชียงใหม่คือดอยสุเทพ